ASUS ET2210ENKS user manual download (Page 31 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:User’s Manual for Turkish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 38
Türkçe
²1
All-in-one PC ET±410/ ET±±10 Serisi
Dinamik IP kullanma (PPPoE)
1.
Önceki bölümde yer alan 1-4 adımı
tekrarlayın.
±.
Obtain an IP address automatically
(Otomatik olarak bir IP adresi al)
seçeneğini işaretleyin ve
OK
(Tamam)
’ı
tıklatın.
(���±² ³´µµ¶·¸¹±º»¶·¸¼ ¶½¶¾¸¿¶³À ¶¿¸Áµ¶º¸ Â󺶺µ¶¹¸·Ä
���±² ³´µµ¶·¸¹±º»¶·¸¼ ¶½¶¾¸¿¶³À ¶¿¸Áµ¶º¸ Â󺶺µ¶¹¸·Ä
².
Ağ ve Paylaşım Merkezi
kısmına dönerek
Yeni bir bağlantı veya ağ oluştur
öğesini
tıklatın.
4.
Internet’e Bağlan
’ı seçip
İleri
yi tıklatın.
Sample