ASUS ET2030INK user manual download (Page 51 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
Description:ASUS ET2031I Series user's manual for Dutch
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 74
5.
Selecteer
Stereo
en klik op
Next (Volgende)
.
6.
Schakel het selectievakje
Front left and right (Voor links en
rechts)
in en klik daarna op
Next (Volgende)
.
7.
Klik op
Finish (Voltooien)
om het instellen van de luidsprekers te
voltooien.
ASUS All-in-One PC ET223 en ET203
51
Sample