ASUS ET2030AGK user manual download (Page 9 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Dutch
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 74
Veiligheidsinformatie
Uw ASUS All-in-One PC werd ontworpen en getest om te voldoen
aan de recentste veiligheidsnormen voor IT-apparatuur. Om uw
veiligheid te garanderen, is het echter belangrijk dat u de volgende
veiligheidsrichtlijnen leest.
Uw systeem instellen
Lees en volg alle instructies in de documentatie voordat u uw
systeem gebruikt.
Gebruik dit product niet in de buurt van water of een
verwarmingsbron, zoals een radiator.
Plaats het systeem op een stabiel oppervlak.
De openingen in de behuizing zijn voorzien voor ventilatie.
Blokkeer of dek deze openingen niet af. Zorg dat u voldoende
ruimte rond het systeem laat voor ventilatie. Stop nooit enige
voorwerpen in de ventilatieopeningen.
Gebruik dit product in omgevingen met een
omgevingstemperatuur van 0˚C tot 40˚C.
Als u een verlengkabel gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het totale
ampèrevermogen van de apparaten die op de verlengkabel zijn
aangesloten, dit ampèrevermogen niet overschrijden.
Opgelet tijdens het gebruik
Stap niet op de voedingskabel en laat er niets op rusten.
Zorg dat u geen water of andere vloeisto²en op uw systeem lekt.
ASUS All-in-One PC ET223 en ET203
9
Sample