ASUS ET2030AGK user manual download (Page 71 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Dutch
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 74
Tv-tuner
Opmerking voor de installateur van kabeltv-systemen—Deze
herinnering is voorzien om de aandacht van de installateur van
het kabeltv-systeem te vestigen op sectie 820-93 van de Nationale
elektrische code, die richtlijnen biedt voor een correcte aarding en
meer speci±ek bepaalt dat de coaxiale kabelbescherming moet worden
aangesloten op een aardingssysteem van het gebouw, zo dicht als
praktisch mogelijk is bij het punt waar de kabel binnenkomt.
ASUS All-in-One PC ET223 en ET203
71
Opmerking coatisng
BELANGRIJK!
Om elektrische isolatie te bieden en elektrische veiligheid
te behouden, wordt een coating aangebracht om het apparaat te isoleren,
met uitzondering van de locatie van de I/O-poorten.
Preventie van gehoorverlies
Om mogelijk gehoorverlies te voorkomen, mag u niet gedurende
langere perioden luisteren met een hoog volume.
Sample