ASUS ET2030AGK user manual download (Page 70 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Dutch
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 74
ASUS All-in-One PC ET223 en ET203
70
REACH
In naleving van het REACH-regelgevingskader (Registratie, Evaluatie,
Autorisatie en beperking van Chemische sto²en), hebben wij de
chemische bestanddelen van onze producten bekendgemaakt op de
Naleving en verklaring van wereldwijde
milieuvoorschriften
ASUS volgt het concept voor groen design om haar producten te
ontwerpen en te vervaardigen en zorgt ervoor dat elke fase van
de levenscyclus van ASUS-producten voldoet aan de wereldwijde
milieuvoorschriften. Daarnaast onthult ASUS de relevante informatie op
basis van de vereisten voor de voorschriften.
bekendmaking van informatie op basis van de vereisten voor de
voorschriften waaraan ASUS voldoet:
Verklaringen betre²ende materiaal Japan JIS-C-0950
EU REACH SVHC
Korea RoHS
ASUS-recycling/Diensten voor terugname
De recyling- en terugnameprogramma's van ASUS zijn voortgevloeid
uit onze inzet voor de hoogste standaarden voor milieubescherming.
Wij geloven erin u oplossingen te bieden om uw producten, batterijen,
andere componenten alsook het verpakkingsmateriaal verantwoordelijk
te recyclen. Ga naar http://csr.asus.com/english/Takeback.htm voor
gedetailleerde informatie over recycling in verschillende regio’s.
Sample