ASUS ET2030AGK user manual download (Page 7 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Dutch
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 74
In deze handleiding gebruikte conventies
Om belangrijke informatie in deze gebruikershandleiding te markeren,
worden berichten als volgt voorgesteld:
BELANGRIJK!
Dit bericht bevat essentiële informatie die moet worden
opgevolgd om een taak te voltooien.
OPMERKING:
Dit bericht bevat aanvullende informatie en tips die kunnen
helpen bij het voltooien van taken.
WAARSCHUWING!
Dit bericht bevat belangrijke informatie die moet
worden opgevolgd om uw veiligheid te bewaren tijdens het uitvoeren
van taken en om schade aan de gegevens en onderdelen van uw All-in-
One PC te voorkomen.
Typogra±e
Vet
=
Dit geeft een menu of een item aan dat moet
worden geselecteerd.
Cursief
=
Dit geeft de toetsen aan die u moet indrukken
op het toetsenbord.
ASUS All-in-One PC ET223 en ET203
7
Sample