ASUS ET2030AGK user manual download (Page 69 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Dutch
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 74
NIET DEMONTEREN
De garantie is niet van toepassing op
producten die door de gebruiker werden
gedemonteerd
Waarschuwing lithium-ionbatterij
OPGELET
: Ontplo´ngsgevaar als de batterij niet correct wordt
vervangen. Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een equivalent
type dat door de fabrikant is aanbevolen. Gooi lege batterijen weg
volgens de richtlijnen van de fabrikant.
Geen blootstelling aan vloeisto²en
Stel het apparaat NIET bloot aan of gebruik het niet in de nabijheid van
vloeistof, regen of vocht. Dit product is niet water- of oliedicht.
ASUS All-in-One PC ET223 en ET203
69
Dit symbool met doorgekruiste afvalbak geeft aan dat het
product (elektrische, elektronische apparatuur en kwikhoudende
knoopcelbatterij) niet bij het huishoudelijk afval mag worden
weggegooid. Raadpleeg de lokale voorschriften voor het verwijderen
van elektronische producten.
Gooi de batterij NIET bij het huisvuil. Het symbool met de
doorgestreepte afvalcontainer betekent dat de batterij niet bij het
huisvuil mag worden gegooid.
Sample