ASUS ET2030AGK user manual download (Page 68 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Dutch
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 74
Waarschuwing CE-markering
Dit is een Klasse B-product. In een huiselijke omgeving kan dit product
radiostoringen veroorzaken. In dat geval kan de gebruiker worden
gevraagd de nodige maatregelen te nemen.
CE-markering voor apparaten zonder draadloos
LAN/Bluetooth
De bijgeleverde versie van dit apparaat voldoet aan de vereisten van de
EEG-richtlijnen 2004/108/EG “Elektromagnetische compatibiliteit” en
2006/95/EG “Laagspanningsrichtlijn”.
/
CE-markering voor apparaten met draadloos
LAN/Bluetooth
Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de Richtlijn 1999/5/EG van
het Europees parlement en de Europese Commissie van 9 maart 1999
betre²ende radio- en telecommunicatie-apparatuur en de wederzijdse
erkenning van conformiteit.
is voor een apparaat van klasse II.
ASUS All-in-One PC ET223 en ET203
68
Sample