ASUS ET2030AGK user manual download (Page 67 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Dutch
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 74
Verklaring van conformiteit (R&TTE-richtlijn
1999/5/EG)
De volgende items werden afgewerkt en worden als relevant en
toereikend beschouwd:
Essentiële vereisten zoals in [Artikel 3]
Beschermingsvereisten voor gezondheid en veiligheid zoals in
[Artikel 3.1a]
Tests voor elektrische veiligheid volgens [EN 60950]
Beschermingsvereisten voor elektromagnetische compatibiliteit in
[Artikel 3.1b]
Test voor elektromagnetische compatibiliteit in [EN 301 489-1] &
[EN 301 489-17]
E²ectief gebruik van het radiospectrum zoals in [Artikel 3.2]
Radio testsuites volgens [EN 300 328-2]
Draadloos gebruikskanaal voor verschillende
domeinen
N. Amerika
2,412-2,462 GHz
Kanalen 01 tot 11
Japan
2,412-2,484 GHz
Kanalen 01 tot 14
Europa (ETSI)
2,412-2,472 GHz
Kanalen 01 tot 13
In de frequentieband 5 150-5 350 MHz, zullen WAS/RLAN’s beperkt
blijven tot gebruik binnenshuis.
ASUS All-in-One PC ET223 en ET203
67
Sample