ASUS ET2030AGK user manual download (Page 66 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Dutch
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 74
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik
is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat
mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) Dit apparaat moet
elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die
ongewenste werking kan veroorzaken.
De antenne(s) die gebruikt worden voor deze zender moeten niet geplaatst
worden naast of samen werken met enige andere antenne of zender.
Dit apparaat is beperkt to gebruik binnenshuis wanneer u het gebruikt
in het frequentiebereik 5,15 tot 5,25 GHz.
Dit apparaat voldoet aan de licentie van de van Industry Canada
vrijgestelde RSS-standaard(en). Het gebruik is onderhevig aan de
volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen storing
veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke storing aanvaarden, met
inbegrip van storing die ongewenste werking van het apparaat kan
veroorzaken
Waarschuwing RF-blootstelling
Dit apparaat voldoet aan de RF-beperkingen van de FCC betreĀ²ende
blootstelling aan stralen, die werden opgesteld voor een niet-
gecontroleerde omgeving.
De uitrusting mag niet worden geplaatst of gebruikt in combinatie met
een andere antenne of zender.
BELANGRIJK!
Gebruik buitenshuis in de 5,15~5,25 GHz band is verboden. Dit
apparaat heeft geen ad hoc-capaciteit voor 5250~5350 en 5470~5725 MHz.
LET OP:
Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn
goedgekeurd door de concessionaris van dit apparaat, kunnen de
bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig
verklaren.
ASUS All-in-One PC ET223 en ET203
66
Sample