ASUS ET2030AGK user manual download (Page 63 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Dutch
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 74
4.
Neem de RAM-module.
5.
Lijn de RAM-module uit en stop deze in de RAM-modulesleuf (A).
Duw deze vervolgens omlaag tot deze op zijn plaats klikt (B).
OPMERKINGEN:
Gebruik beide handen bij het uitvoeren van deze stap.
De RAM-module past slechts in één richting. Als de module niet
past, moet u deze omdraaien.
Controleer of de RAM-module stevig op zijn plaats zit. De
inkepingen op de zijkant van de RAM-module moeten stevig op
hun plaats worden bevestigd.
6.
Plaats de klep van het kaartcompartiment terug.
7.
Maak het deksel van het compartiment vast met de schroef die u
eerder in stap 1 hebt verwijderd.
30
o
hoek
inkepingen
ASUS All-in-One PC ET223 en ET203
63
Sample