ASUS ET2030AGK user manual download (Page 61 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Dutch
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 74
Hoofdstuk 5: Uw ASUS All-in-
One PC upgraden
Een RAM-module (Random Access Memory)
installeren
Voer een upgrade uit van de geheugencapaciteit van uw ASUS All-in-
One PC door een RAM-module (random-access memory) te installeren
in het geheugenmodulevak.
WAARSCHUWING!
Disconnect all the connected peripherals, any
telephone or telecommunication lines and power connector (such
as external power supply, battery pack, etc.) before removing the
compartment cover.
BELANGRIJK!
Neem contact op met een erkend onderhoudscentrum of verkoper
voor informatie over de geheugenupgrade van uw ASUS All-in-One
PC.
Koop de uitbreidingmodules uitsluitend bij erkende verkopers van
deze ASUS All-in-One PC zodat u zeker bent van een maximale
compatibiliteit en betrouwbaarheid.
Het model ET2232I is alleen compatibel met RAW CARD C 2GB
SODIMM.
Het model ET2032 ondersteunt geen gemengde RAW CARD-opties.
OPMERKING:
Het uiterlijk van de RAM-module kan verschillen afhankelijk
van het model, maar de installatie van de RAM-module blijft dezelfde.
ASUS All-in-One PC ET223 en ET203
61
Sample