ASUS ET2030AGK user manual download (Page 60 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Dutch
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 74
Alles verwijderen en Windows opnieuw
installeren
Het herstel van uw ASUS All-in-One PC naar de originele
fabrieksinstellingen kan worden uitgevoerd met de optie Alles
verwijderen en opnieuw installeren in Pc-instellingen. Raadpleeg de
onderstaande stappen om deze optie te gebruiken.
BELANGRIJK!
Maak een back-up van al uw gegevens voordat u deze
optie gebruikt.
OPMERKING:
Het voltooien van dit proces kan enige tijd in beslag
nemen.
1.
Start de
Charms bar (Emoticonbalk)
.
2.
Klik op
Settings (Instellingen)
>
Change PC Settings (Pc-
instellingen wijzigen)
>
General (Algemeen)
.
3.
Schuif omlaag om de optie Remove everything and reinstall
Windows (Alles verwijderen en Windows opnieuw installeren)
weer te geven. Klik onder deze optie op
Get Started (Aan de
slag)
.
4.
Volg de instructies op het scherm om het proces voor het
opnieuw installeren en instellen te voltooien.
ASUS All-in-One PC ET223 en ET203
60
Sample