ASUS ET2030AGK user manual download (Page 6 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Dutch
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 74
Over deze handleiding
Deze handleiding bevat informatie over de hardware- en software-
opties van uw All-in-One PC, georganiseerd in de volgende
hoofdstukken:
Hoofdstuk 1: Instellen van de hardware
In dit hoofdstuk worden de hardware-componenten beschreven
van uw All-in-One PC.
Hoofdstuk 2: Uw All-in-One PC gebruiken
Dit hoofdstuk bevat informatie over het werken met de All-in-
One PC.
Hoofdstuk 3: Werken met Windows® 8.1
Dit hoofdstuk bevat een overzicht van het gebruik van Windows®
8.1 op uw All-in-One PC.
Hoofdstuk 4: Uw systeem herstellen
Dit hoofdstuk beschrijft herstelopties voor uw All-in-One PC.
Hoofdstuk 5: Uw ASUS All-in-One PC upgraden
Dit hoofdstuk begeleidt u doorheen het proces van het
vervangen en bijwerken van onderdelen van uw All-in-One PC.
Bijlagen
Dit deel bevat berichtgevingen en veiligheidsverklaringen over
uw All-in-One PC.
ASUS All-in-One PC ET223 en ET203
6
Sample