ASUS ET2030AGK user manual download (Page 59 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Dutch
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 74
Herstellen vanaf een systeemimage-bestand
U kunt een USB-herstelschijf maken en deze gebruiken om de
instellingen van uw ASUS All-in-One PC te herstellen.
Een USB-herstelschijf maken
WAARSCHUWING!
Alle bestanden op uw USB-opslagapparaat worden
permanent verwijderd tijdens het proces. Zorg dat u een back-up maakt
van alle belangrijke gegevens voordat u doorgaat.
Een USB-herstelschijf maken:
1.
Start het con±guratiescherm vanaf het scherm All Apps (Alle
apps).
OPMERKING:
Zie voor details Het scherm Alle apps starten onder Met
Windows-apps werken.
2.
Klik onder Systeem en beveiliging in het Con±guratiescherm op
Find and ±x problems (Problemen detecteren en oplossen)
.
3.
Klik op
Recovery (Herstel) > Create a recovery drive (Een
herstelschijf maken)
.
4.
Klik op
Next (Volgende)
.
5.
Selecteer het USB-opslagapparaat waarop u de herstelbestanden
wilt kopiëren.
6.
Klik op
Next (Volgende)
.
7.
Klik op
Create (Maken)
. Wacht tot het proces is voltooid.
8.
Klik op
Finish (Voltooien)
wanneer het proces is voltooid.
23 en ET203
ASUS All-in-One PC ET223 en ET203
59
Sample