ASUS ET2030AGK user manual download (Page 56 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Dutch
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 74
De ASUS All-in-One PC uitschakelen
Voer een van de volgende bewerkingen uit om de ASUS All-in-One PC
uit te schakelen:
Tik/klik op de Charm bar (emoticonbalk) en tik vervolgens
op
>
Shut down (Uitschakelen)
om normaal uit te
schakelen.
Als uw ASUS All-in-One PC niet reageert, houdt u de
voedingsknop minstens vier (4) seconden ingedrukt tot de ASUS
All-in-One PC wordt uitgeschakeld.
ASUS All-in-One PC ET223 en ET203
56
Sample