ASUS ET2030AGK user manual download (Page 55 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Dutch
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 74
6.
Klik op
Obtain an IP address automatically (Automatisch een
IP-adres verkrijgen)
en klik op
OK
.
OPMERKING:
Ga door naar de volgende stappen als u een PPPoE-verbinding gebruikt.
7.
Keer terug naar het
Network and Sharing Center
(Netwerkcentrum)
en klik vervolgens op
Set up a new connection
or network (Een nieuwe verbinding of netwerk instellen)
.
8.
Selecteer
Connect to the Internet (Verbinding maken met het
internet)
en klik op
Next (Volgende)
.
9.
Selecteer
Broadband (PPPoE) (Breedband (PPPoE))
en klik op
Next (Volgende)
.
10.
Voer uw
User name (Gebruikersnaam), Password
(Wachtwoord)
en
Connection name (Verbindingsnaam)
in.
Klik op
Connect (Verbinden)
.
11.
Klik op
Close (Sluiten)
om de con±guratie te voltooien.
12.
Klik op het netwerkpictogram in de taakbalk en klik op de
verbinding die u net hebt gemaakt.
13.
Voer uw gebruikersnaam en het wachtwoord in. Klik op
Connect
(Verbinden)
om een verbinding te maken met het internet.
Een statische IP-netwerkverbinding con±gureren
Een statische IP-netwerkverbinding con±gureren:
1.
Herhaal stappen 1 tot 4 van de vorige sectie
Con±guring a
dynamic IP/PPPoE network connection (Een dynamische IP/
PPPoE-netwerkverbinding con±gureren)
.
2
Klik op
Use the following IP address (Het volgende IP-adres
gebruiken)
.
3.
Voer het IP-adres, subnetmasker en gatewayadres van uw
serviceprovider in.
4.
Voer, indien nodig, het adres van de voorkeurs-DNS-server en het
alternatieve adres in.
5.
Klik op
OK
wanneer u klaar bent.
ASUS All-in-One PC ET223 en ET203
55
Sample