ASUS ET2030AGK user manual download (Page 52 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Dutch
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 74
Verbinding maken met internet
Open e-mails, surf op internet en deel toepassingen via sociale
netwerksites op of vanaf uw ASUS All-in-One PC via een draadloze/Wi±-
of bekabelde verbinding.
Een wi±-verbinding maken in Windows® 8.1
1.
Start de Charms bar vanuit het startscherm of vanuit een
applicatiemodus.
OPMERKING:
Zie voor meer details het hoofdstuk
Charms bar onder Met
Windows® apps werken
.
2.
Selecteer in de Charms bar Settings (Instellingen) en klik op het
netwerkpictogram
.
3.
Selecteer in de lijst het draadloos netwerk waarmee u een
verbinding wilt maken.
4.
Klik op
Connect (Verbinding maken)
.
OPMERKING:
U kunt worden gevraagd een beveiligingssleutel in te
voeren om de Wi±-verbinding te activeren.
ASUS All-in-One PC ET223 en ET203
52
Sample