ASUS ET2030AGK user manual download (Page 51 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Dutch
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 74
5.
Selecteer
Stereo
en klik op
Next (Volgende)
.
6.
Schakel het selectievakje
Front left and right (Voor links en
rechts)
in en klik daarna op
Next (Volgende)
.
7.
Klik op
Finish (Voltooien)
om het instellen van de luidsprekers te
voltooien.
ASUS All-in-One PC ET223 en ET203
51
Sample