ASUS ET2030AGK user manual download (Page 50 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Dutch
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 74
ASUS All-in-One PC ET223 en ET203
50
Een secundair display instellen via de HDMI-
uitgang
Als u een HD-tv wilt gebruiken als een audio-uitvoerapparaat, sluit u
het toestel aan op uw thuisbioscoop-pc en volgt u de onderstaande
stappen om de audio-instellingen te con±gureren.
De audio-uitgang con±gureren via een HDMI-apparaat:
1.
Klik vanaf het Startscherm op
Desktop (Bureaublad)
om de
bureaubladmodus te starten.
OPMERKING:
Raadpleeg het gedeelte
Startscherm
onder
Windows® 8.1
gebruiken
voor meer informatie.
2.
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van Volumemixer
in de taakbalk van Windows® en klik op
Playback devices
(Weergaveapparaten)
.
3.
Selecteer
Digitale audio (HDMI)
vanaf het weergavescherm.
4.
Klik op
Con±gure (Con±gureren)
en het venster
Luidsprekerinstelling wordt geopend.
Sample