ASUS ET2030AGK user manual download (Page 5 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Dutch
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 74
Hoofdstuk 5: Uw ASUS All-in-One PC upgraden
Een RAM-module (Random Access Memory) installeren
...........................
61
Bijlagen
Mededelingen
............................................................................................................
65
FCC-verklaring (Federal Communications Commission)
.................................
65
Waarschuwing RF-blootstelling
................................................................................
66
Verklaring van conformiteit (R&TTE-richtlijn 1999/5/EG)
................................
67
Draadloos gebruikskanaal voor verschillende domeinen
...............................
67
Waarschuwing CE-markering
.....................................................................................
68
CE-markering voor apparaten zonder draadloos LAN/Bluetooth
................
68
CE-markering voor apparaten met draadloos LAN/Bluetooth
......................
68
REACH
.................................................................................................................................
70
Naleving en verklaring van wereldwijde milieuvoorschriften
......................
70
ASUS-recycling/Diensten voor terugname
...........................................................
70
Opmerking coatisng
......................................................................................................
71
Preventie van gehoorverlies
.......................................................................................
71
Tv-tuner
..............................................................................................................................
71
ASUS All-in-One PC ET223 en ET203
5
Sample