ASUS ET2030AGK user manual download (Page 47 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Dutch
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 74
Snap (Uitlijnen) gebruiken
Activeer en gebruik Uitlijnen voor elk van de volgende opties:
1.
Start de app die u wilt uitlijnen.
2.
Beweeg de muisaanwijzer bovenaan op het
scherm.
3.
Zodra de aanwijzer verandert in een
handpictogram, sleept u de app naar links of
rechts van het weergavevenster.
4.
Start de andere app.
1.
Start de app die u wilt uitlijnen.
2.
Druk op
en op de pijl naar links of rechts
om de app vast te klikken aan het linker- of
rechterpaneel.
3.
Start de andere app. Deze app wordt automatisch
in het lege deelvenster geplaatst.
1.
Start de app die u wilt uitlijnen.
2.
Tik en houd het bovenste deel van de app vast en
sleep het naar de linker- of rechterzijde van het
scherm tot de uitlijnbalk verschijnt.
3.
Start de andere app.
ASUS All-in-One PC ET223 en ET203
47
Sample