ASUS ET2030AGK user manual download (Page 43 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Dutch
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 74
ASUS All-in-One PC ET223 en ET203
43
Meer apps vastmaken aan het Startscherm
U kunt meer apps vastmaken aan het Startscherm met de hulp van de
volgende opties:
1.
Start het scherm All Apps (Alle apps).
2.
Tik en houd een app die u wilt toevoegen aan
het startscherm, vast om de balk Aanpassen te
activeren. Zodra de balk Aanpassen is gestart,
kunt u op nog meer apps tikken om ze toe te
voegen aan het Startscherm.
3.
Tik op
om de geselecteerde apps vast te
maken aan het Startscherm.
1.
Start het scherm All Apps (Alle apps).
2.
Klik met de rechtermuisknop op de apps die u
wilt toevoegen aan het startscherm.
3.
Klik op het pictogram
om de geselecteerde
apps vast te maken aan het startscherm.
Sample