ASUS ET2030AGK user manual download (Page 38 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Dutch
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 74
ASUS All-in-One PC ET223 en ET203
38
Uw startscherm aanpassen
Met Windows® 8.1 kunt u uw startscherm aanpassen zodat u direct in
de bureaubladmodus kunt starten en de schikking van uw apps op het
scherm kunt aanpassen.
De instellingen van uw startscherm aanpassen:
1.
Start het
Desktop (bureaublad)
.
2.
Klik met de rechtermuisknop in de taakbalk, behalve op de
startknop om het pop-upvenster te openen.
3.
Klik op
Properties (Eigenschappen)
en selecteer het tabblad
Navigation (Navigatie)
om de schermopties voor Navigatie en
Start die u wilt gebruiken, te selecteren.
4.
Klik op
Apply (Toepassen)
om de nieuwe instellingen op te slaan
en vervolgens af te sluiten.
Sample