ASUS ET2030AGK user manual download (Page 29 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Dutch
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 74
ASUS All-in-One PC ET223 en ET203
29
Tikken/dubbeltikken
Tikken/klikken en vasthouden
Tik op een app om deze te
starten.
Dubbeltik in de
bureaubladmodus op een
item om dit te starten.
Om een app te verplaatsen,
tikt en houdt u de tegel van
de app vast en sleept u deze
naar een nieuwe locatie.
Om een app te sluiten, tikt
en houdt u de bovenzijde
van de actieve app vast
en sleept u deze omlaag
naar de onderkant van het
scherm om af te sluiten.
Sample