ASUS ET2030AGK user manual download (Page 28 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Dutch
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 74
ASUS All-in-One PC ET223 en ET203
28
Vegen bovenrand
Vinger vegen
Veeg in het Startscherm
vanaf de bovenrand van het
scherm om de balk
Customize
(Aanpassen)
te zien.
Veeg in een actieve app vanaf
de bovenrand van het scherm
om het menu weer te geven.
Veeg uw vinger om omhoog
en omlaag te schuiven en veeg
met uw vinger om het scherm
naar links of rechts te pannen.
Uitzoomen
Inzoomen
Breng uw twee vingers samen op het
aanraakscherm.
Spreid uw twee vingers uiteen
op het aanraakscherm.
Sample