ASUS ET2030AGK user manual download (Page 25 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Dutch
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 74
ASUS All-in-One PC ET223 en ET203
25
WAARSCHUWING!
Sluit de netspanning niet aan voordat u de DC-stekker
op het systeem hebt aangesloten. U zou er het netvoedingsapparaat me
kunnen beschadigen.
De All-in-One PCinschakelen
Sluit de bijgeleverde voedingsadapter aan op de
DC IN
-aansluiting op
het achterpaneel (1, 2, en 3) en druk vervolgens op de
Power button
(Voedingsknop)
(4) op het voorpaneel van de All-in-One PC om het
systeem in te schakelen.
OPMERKING:
Zie voor details over het uitschakelen van uw All-in-One PC
het hoofdstuk
Een draadloze Bluetooth-verbinding tot stand brengen
onder
Werken met Windows® 8.1
.
Sample