ASUS ET2030AGK user manual download (Page 10 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Dutch
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 74
Wanneer het systeem is uitgeschakeld, blijft een kleine hoeveelheid
elektrische stroom actief. Koppel altijd alle voedings-, modem en
netwerkkabels los van de stopcontacten voordat u het systeem
reinigt.
Het aanraakscherm (op bepaalde modellen) vereist periodieke
reiniging om te presteren met een optimale aanraakgevoeligheid.
Houd het scherm vrij van vreemde objecten of overmatige
stofophoping. Het scherm reinigen:
-
Schakel het systeem uit en trek de stekker uit het
stopcontact.
-
Spuit een kleine hoeveelheid glasreiniger op de bijgeleverde
reinigingsdoek en veeg het schermoppervlak voorzichtig af.
-
Spuit het reinigingsproduct niet rechtstreeks op het scherm.
-
Gebruik geen schurende schoonmaakmiddel of een ruwe doek
om het scherm te reinigen.
Als u de volgende technische problemen ondervindt bij het product,
koppel dan de voedingskabel los en neem contact op met een bevoegde
onderhoudstechnicus of met uw verkoper.
-
De voedingskabel of stekker is beschadigd.
-
Er is vloeistof in het systeem gemorst.
-
Het systeem werkt niet correct, zelfs als u de
gebruiksrichtlijnen volgt.
-
Het systeem is gevallen of de behuizing is beschadigd.
-
De systeemprestaties wijzigen.
ASUS All-in-One PC ET223 en ET203
10
Sample