ASUS ET2030AGK user manual download (Page 9 of 74)

Languages: Turkish
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Turkish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 74
Güvenlik Bilgileri
ASUS All-in-One PC bilgisayarınız, bilgi teknolojisi donanımı için en son
güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir.
Bununla birlikte, güvenliğinizi sağlamak için aşağıdaki güvenlik
talimatlarını okumanız önemlidir.
Sisteminizin Kurulumu
Sistemi çalıştırmadan önce dokümanlarda bulunan tüm talimatları
okuyun ve bu talimatlara uyun.
Bu ürünü su ya da radyatör gibi bir ısı kaynağı yakınında
kullanmayın.
Sistemi hareketsiz, sabit bir yüzey üzerine kurun.
Gövde üzerinde bulunan açıklıklar havalandırma içindir. Bu
açıklıkları tıkamayın veya kapatmayın. Havalandırma için sistemin
çevresinde geniş bir alan bıraktığınızdan emin olun. Havalandırma
boşluklarına asla bir şey sokmayın.
Bu ürünü, sıcaklığı 0˚C ila 40˚C olan ortamlarda kullanın.
Uzatma kablosu kullanıyorsanız, uzatma kablosuna takılı cihazların
toplam akım değerinin kablonun akım değerini aşmadığından
emin olun.
Kullanım Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar
Güç kablosu üzerine basmayın ya da herhangi bir şeyin kabloyu
ezmesine izin vermeyin.
Sisteme su ya da diğer sıvıları dökmeyin.
Sistem kapatıldığında dahi az miktarda bir elektrik akımı çeker.
Sistemi temizlemeden önce her zaman tüm güç, modem ve ağ
kablolarını prizden çekin.
ASUS All-in-One PC ET223 ve ET203
9
Sample