ASUS ET2030AGK user manual download (Page 71 of 74)

Languages: Turkish
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Turkish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 74
ASUS All-in-One PC ET223 ve ET203
71
İşitme Kaybını Önleme
İşitmeyle ilgili olası zararı önlemek için uzun süre yüksek ses
düzeylerinde dinlemeyin.
Kaplama Uyarısı
ÖNEMLİ!
Elektrik yalıtımı ve elektriksel güvenlik sağlamak için, GÇ
bağlantı noktalarının bulunduğu alanlar hariç cihazın gövdesini yalıtmak
için bir kaplama uygulanmıştır.
Televizyon Alıcısı
CATV Sistem Kurucusu için not—Bu hatırlatma, CATV sistem
kurucusunun dikkatini, doğru topraklamaya yönelik kılavuzlar sağlayan
Ulusal Elektrik Yasası'nın 820-93 kısmına çekmek, özellikle Koaksiyel
kablo kılıfının, binanın topraklama sistemine pratik anlamda kablo
girişinin yakınına bağlanacağını belirtmek için sağlanmaktadır.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur
Sample