ASUS ET2030AGK user manual download (Page 7 of 74)

Languages: Turkish
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Turkish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 74
Bu Kılavuzda Kullanılan İfadeler
Bu kullanıcı kılavuzundaki önemli bilgileri vurgulamak için, iletiler
aşağıdaki gibi gösterilir:
ÖNEMLİ!
Bu iletide görevi tamamlamak için uygulanması gereken önemli
bilgiler bulunur.
NOT:
Bu iletide görevleri tamamlamaya yardımcı olabilecek ilave bilgiler
ve ipuçları bulunur.
UYARI!
Bu iletide görevleri yaparken güvenliğinizi korumak ve All-in-One
PC veri ve bileşenlerinde hasarı önlemek için uygulanması gereken önemli
bilgiler bulunur.
Tipografya
Kalın
= Bu, seçilmesi gereken bir menü veya öğeyi belirtir.
İtalik
=
Bu, klavyede basmanız gereken tuşları belirtir.
ASUS All-in-One PC ET223 ve ET203
7
Sample