ASUS ET2030AGK user manual download (Page 69 of 74)

Languages: Turkish
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Turkish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 74
DEMONTE EDİLEMEZ
Kullanıcılar tarafından demonte edilen
ürünler garanti dışındadır
Lityum-İyon Pil Uyarısı
DİKKAT
: Pil yanlış yerleştirilirse patlama riski mevcuttur. Yalnız
üreticinin önerdiği veya ona eşdeğer ürünle değiştirin. Kullanılmış
pilleri üreticinin talimatlarına göre atın.
Sıvılara Maruz Bırakmayın
Sıvılara, yağmura ya da neme maruz BIRAKMAYIN veya bunların yanında
KULLANMAYIN. Bu ürün su veya yağ geç³rmez değ³ld³r.
ASUS All-in-One PC ET223 ve ET203
69
Çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu sembolü, ürünün (elektrik, elektronik
ekipman ve cıva içerikli düğme hücresel pil) kentsel atıklarla birlikte
atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili
yerel yönetmelikleri gözden geçirin.
Pili kentsel atıklarla birlikte ATMAYIN. Üzeri çizili tekerlekli çöp kutusu
sembolü pilin kentsel atıklarla atılmaması gerektiğini belirtir.
Sample