ASUS ET2030AGK user manual download (Page 68 of 74)

Languages: Turkish
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Turkish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 74
CE İşareti Uyarısı
Bu B Sınıfı bir üründür, konut içinde bu ürün radyo etkileşimine neden
olabilir ve kullanıcının yeterli önlemleri alması gerekebilir.
Kablosuz Ağ / Bluetooth Özelliği Olmayan
Aygıtlar Için CE Işareti
Bu aygıtın teslim edilen versiyonu, 2004 / 108 / EC “Elektromanyetik
uygunluk” ve 2006 / 95 / EC “Düşük voltaj direkti±” başlıklı EEC
direkti²erinin gerekliliklerine uygundur.
/
Kablosuz Ağ / Bluetooth Özelliği Olan Aygıtlar
Için CE Işareti
Bu aygıt, Avrupa Parlamentosu ve Komisyonunun, Radyo ve
Telekomünikasyon Aygıtlarını ve karşılıklı uygunluk kabulünü kapsayan,
9 Mart, 1999 tarihli 1999 / 5 / EC Direkti± gerekliliklerine uygundur.
sınıf II aygıtıdır.
ASUS All-in-One PC ET223 ve ET203
68
Sample