ASUS ET2030AGK user manual download (Page 67 of 74)

Languages: Turkish
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Turkish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 74
Uygunluk Beyanı (R & TTE Direkti± 1999 / 5 / EC)
Aşağıdaki öğeler tamamlanarak geçerli ve yeterli kabul edilmiştir:
[Madde 3]’teki temel gereklilikler]
[Madde 3.1a]’daki sağlık ve güvenlikle ilgili koruma gereklilikleri
[EN 60950]’ye göre elektrik güvenliği testi
[Madde 3.1b]’deki elektromanyetik uygunluk için koruma
gereklilikleri
[EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]’de elektromanyetik uygunluk test
[Madde 3.2]’deki gibi radyo spektrumunun etkin kullanımı
[EN 300 328-2]’ye göre radyo test paketleri
Farklı Etki Alanları İçin Kablosuz Çalışma Kanalı
K. Amerika
2,412-2,462 GHz
Kanal 01 ila Kanal 11
Japonya
2,412-2,484 GHz
Kanal 01 ila Kanal 14
Avrupa ETSI
2,412-2,472 GHz
Kanal 01 ila Kanal 13
5 150-5 350 MHz frekans bandında, WAS / RLAN’lar iç mekân
kullanımıyla kısıtlanacaktır.
ASUS All-in-One PC ET223 ve ET203
67
Sample