ASUS ET2030AGK user manual download (Page 63 of 74)

Languages: Turkish
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Turkish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 74
4.
RAM modülünü alın.
5.
RAM modülünü RAM modülü yuvasıyla hizalayıp geçirin (A),
ardından yerine tıklayarak oturana kadar aşağı doğru itin (B).
NOTLAR:
Bu adımı gerçekleştirirken her iki elinizi de kullanın.
RAM modülü yalnızca bir yönelimde takılır. Takılmazsa ters
çevirmeyi deneyin.
RAM modülünün yerine sağlam biçimde oturduğundan emin
olun. RAM modülünün yan çentikleri yerlerine sağlam biçimde
sabitlenmelidir.
6.
Bölme kapağını geri takın.
7.
Daha önceki 1. adımda çıkardığınız vidayı kullanarak bölme
kapağını sabitleyin.
30
o
açı
çent³kler
ASUS All-in-One PC ET223 ve ET203
63
Sample