ASUS ET2030AGK user manual download (Page 55 of 74)

Languages: Turkish
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Turkish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 74
6.
Obtain an IP address automatically (Bir IP adresini otomatik
al)
öğesini tıklatın ve
OK (Tamam)
öğesini tıklatın.
NOT:
PPPoE bağlantısı kullanıyorsanız sonraki adımlarla devam edin.
7.
Network and Sharing Center (Ağ ve Paylaşım Merkezi)
öğesine
dönün ve sonra
Set up a new connection or network (Yani bir
bağlantı veya ağ ayarla)
öğesini tıklatın.
8.
Connect to the Internet (Internet'e bağlan)
öğesini seçin ve
Next (İleri)
öğesini tıklatın.
9.
Broadband (PPPoE) (Geniş Bant (PPPoE))
öğesini seçin ve
Next
(İleri)
öğesini tıklatın.
10.
User name (Kullanıcı adı), Password (Şifre)
ve
Connection
name (Bağlantı adı)
bilgilerinizi girin.
Connect (Bağlan)
öğesini
tıklatın.
11.
Yapılandırmayı bitirmek için
Close (Kapat)
öğesini tıklatın.
12.
Görev çubuğunda ağ simgesini tıklatın ve oluşturduğunuz
bağlantıyı tıklatın.
13.
Kullanıcı adı ve şifrenizi girin. Internet'e bağlanmak için
Connect
(Bağlan)
öğesini tıklatın.
Statik IP Ağ Bağlantısı Yapılandırma
Statik IP ağ bağlantısı yapılandırmak için:
1.
Önceki
Con±guring a dynamic IP/PPPoE network connection
(Dinamik bir IP/PPPoE ağ bağlantısını yapılandırma)
bölümündeki 1 ila 4 arasındaki adımları tekrarlayın.
2
Use the following IP address (Aşağıdaki IP adresini kullan)
öğesini tıklatın.
3.
Hizmet sağlayıcısından IP adresi, Alt ağ maskesi ve Ağ geçidini girin.
4.
Gerekirse, tercih edilen DNS Sunucusu adresini ve alternatif adresi
girin.
5.
Bittiğinde
OK (Tamam)
öğesini tıklatın.
ASUS All-in-One PC ET223 ve ET203
55
Sample