ASUS ET2030AGK user manual download (Page 53 of 74)

Languages: Turkish
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Turkish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 74
Wi-Fi Bant Genişliğinizi Yapılandırma
Wi-Fi bant genişliğinizi yapılandırmak için:
1.
Masaüstü modunu başlatıp, görev çubuğunda
simgesine
sağ tıklayın.
2.
Open Network and Sharing Center (Ağ ve Paylaşım Merkezi’ni
Aç)
öğesini seçin.
3.
Ağ ve Paylaşım Merkezi penceresinde,
Connections (Bağlantılar)
kısmının yanındaki Wi-Fi durumunu seçin.
4.
Wi-Fi durumu penceresinde, geçerli ağ adaptörünüzün
özelliklerini açmak için
Properties > Con±gure (Özellikler >
Yapılandır)
düğmesini seçin.
5.
Geçerli ağ adaptörünüzün özellikler penceresinde
Advanced
(Gelişmiş)
sekmesini seçin.
6.
Gelişmiş sekmesinde,
Property (Özellik)
altında
Bandwidth
Capability (Bant Genişliği Kapasitesi)
seçeneğini belirleyip,
Value (Değer)
altındaki aşağı açılır kutuya tıklayarak tercih
ettiğiniz bant genişliği ayarını seçin.
7.
Kaydedip çıkmak için
OK (Tamam)
düğmesine tıklayın.
ASUS All-in-One PC ET223 ve ET203
53
Sample