ASUS ET2030AGK user manual download (Page 29 of 74)

Languages: Turkish
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Turkish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 74
ASUS All-in-One PC ET223 ve ET203
29
Dokunma/Çift dokunma
Dokunma/tıklama ve basılı
tutma
Başlatmak için uygulamaya
dokunun.
Masaüstü modunda, bir
öğeye çift dokunarak
başlatın.
Bir uygulamayı taşımak
için, uygulama karosuna
dokunun ve basılı tutun ve
yeni konuma sürükleyin.
Bir uygulamayı kapatmak
için, çalışan uygulamanın
üst tarafına dokunun ve
basılı tutun ve kapatmak
için ekranın alt tarafına
sürükleyin.
Sample