ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 57 of 67)

Languages: Danish
Pages:67
Description:User’s Manual for Danish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 67
Dansk
57
All-in-One PC ET2020 serie
serie
5.
Ud fra de forskellige situationer på det foregående trin, ryddes data på den valgte USB
lagerenhed eller på den valgte partition. Klik på
Backup
for at begynde backup.
VIGTIGT!
Du vil miste alle dine data på den valgte USB lagerenhed eller på den valgte partition.
Sørg på forhånd for at udføre backup af vigtige data.
6.
Når udførelse af backup af fabriks-standardomgivelser er fuldført, skal du klikke på
Reboot
(Genstart)
for at genstarte systemet.
Sådan bruges USB lagerenheden (USB genopretning)
Når genopretnings-partitionen i dit system er brudt sammen, skal du bruge USB lagerenheden
til at genoprette systemet til fabriks-standardpartitionen eller fabriks-standarddataene til hele
harddisken.
1.
Tilslut USB lagerenheden, som du udfører backup af fabriks-omgivelsesdataene til.
2.
Tryk <ESC> ved opstart, hvorefter
Please select boot device (Vælg opstartenhed)
skærmen ses. Vælg USB:XXXXXX for at starte op fra den tilsluttede USB lagerenhed.
3.
Vælg sproget og klik på
Next (Næste).
4.
Vælg
Restore (Genopret)
og klik på
Next (Næste)
.
5.
Vælg et job og klik på
Next (Næste)
. Jobmuligheder:
Restore the OS to the Default Partition only (Genopret kun OS til
standardpatitionen)
Vælg denne mulighed, hvis du blot ønsker at genoprette OS til fabriks-
standardpartitionen. Denne valgmulighed sletter alle data i systempartition ”C”,
mens partition ”D” forbliver uændret.
Når du klikker på Next (Næste)
, ses fabriks-
standardpartitionen. Klik på
Next (Næste)
igen.
Restore the Whole Hard Disk (Genopret hele harddisk)
Vælg denne mulighed, hvis du ønsker at genoprette All-in-one PC til fabriks-
standardstatus. Denne mulighed sletter alle data på harddisken og opretter
en ny systempartition som drev ”C”, en tom datapartition som drev ”D” og en
genopretningspartition.
6.
Data på fabriks-standardpartitionen eller på hele harddisken ryddes, afhængigt af
muligheden valgt på det foregående trin. Klik på
Restore (Genopret)
for at starte jobbet.
7.
Når genopretningen er fuldført, skal du trykke på
Reboot (Genstart)
for at genstarte
systemet.
Sample