ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 56 of 67)

Languages: Danish
Pages:67
Description:User’s Manual for Danish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 67
Dansk
56
All-in-One PC ET2020 serie
serie
Brug af genoprettelsespartitionen i Windows® 7
Genopretning af OS til fabriks standardpartition (F9 genopretning)
1.
Tryk på
[F9]
under opstart.
2.
Vælg
Windows setup [EMS Enabled] Windows opsætning [EMS aktiveret]
, når dette
punkt ses, og tryk på [Enter].
3.
Vælg sproget og klik på
Next (Næste)
.
4.
Vælg
Recover the OS to the Default Partition (Genopret OS til standard-partition)
og
klik på
Next (Næste)
.
5.
Fabriks standard-partitionen vises. Klik på
Next (Næste)
.
6.
Data vedrørende standard-partitionen ryddes. Klik på
Recover (Genopretning)
for at
begynde systemgenopretning.
VIGTIGT!
Du vil miste alle dine data under systemgenopretningen. Kontroller, at du
sikkerhedskopierer dem inden genopretningen af systemet.
7.
Når genopretningen er fuldført, skal du trykke på
Reboot (Genstart)
for at genstarte
systemet.
Udførelse af backup på fabriks standard omgivelsesdata til et USB
drev (F9 backup)
1.
Gentag trinene 1-3 i det foregående afsnit.
2.
Vælg
Backup the Factory Environment to a USB Drive (Udførelse af backup på
fabriksomgivelse til et USB drev)
og klik på
Next (Næste)
.
3.
Tilslut en USB lagerenhed til Pc'en for at begynde udførelse af backup på fabriks
standardomgivelse.
BEMÆRK:
Den tilsluttede USB lagerenhed skal være større end 20GB. Den faktiske størrelse
afhænger af din Pc-model.
4.
Vælg en USB lagerenhed, hvis der er forbundet mere end én USB lagerenhed til All-in-one
PC og klik på
Next (Næste)
.
BEMÆRK:
Hvis der allerede er en partition af passende størrelse i den valgte USB lagerenhed (for
eksempel en partition, som har været brugt som backup-partitionen), viser systemet automatisk
denne partition og genbruger den til backup.
Sample