ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 55 of 67)

Languages: Danish
Pages:67
Description:User’s Manual for Danish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 67
Dansk
55
All-in-One PC ET2020 serie
serie
Kapitel 5: Genopretning af systemet
Sådan går du i BIOS-kon±guration
BIOS (Basic Input and Output System) lagrer systemindstillinger for hardware, der skal bruges
til systemstart i pc'en.
Under normale omstændigheder sikrer standardindstillingerne af BIOS optimal ydeevne under
de ²este betingelser. Du skal ikke ændre standardindstillingerne af BIOS med undtagelse af i
følgende situationer:
En fejlmeddelelse vises på skærmen under systemstart og anmoder dig om at køre BIOS-
opsætningen.
Du har installeret en ny systemkomponent, der kræver yderligere indstillinger eller
opdateringer af BIOS.
ADVARSEL!
Forkerte BIOS-indstillinger kan medføre ustabilitet og fejl ved start af pc'en. Det
anbefales stærkt kun at ændre BIOS-indstillingerne med hjælp fra uddannet serviceteknikere.
Åbn din BIOS
Tryk på F2 umiddelbart efter du har tændt for din Alt-i-et pc, for at åbne din BIOS.
Gå hurtigt i BIOS
Windows® 8 starter ret hurtigt, så vi har udviklet disse tre måder, hvorpå du hurtigt kan få
adgang til BIOS:
Brug en papirklips eller en spids genstand til at trykke på "Hurtig adgang til BIOS"-
knappen, før du tænder for din Alt-i-et pc. Herefter går systemet i BIOS-opsætningen under
opstarten.
Brug en papirklips eller en spids genstand til at trykke på "Hurtig adgang til BIOS"-knappen
mens systemet kører. Genstart din Alt-i-et pc, hvorefter systemet åbner BIOS-opsætningen
under opstarten.
BEMÆRK:
Du kan se hvor "Hurtig adgang til BIOS"-knappen sidder i afsnittet
Lær din Alt-i-et pc at
kende
.
Sample