ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 29 of 67)

Languages: Danish
Pages:67
Description:User’s Manual for Danish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 67
Dansk
29
All-in-One PC ET2020 serie
serie
Kon±gurering af lydudgangen via en HDMI-enhed
Hvis du vil bruge et HD-³ernsyn som lydudgangsenhed, skal du forbinde det til
hjemmebiograf-pc’en og kon±gurere lydindstillingerne ved at følge nedenstående trin:
Sådan kon±gureres lydudgangen via en HDMI-enhed:
Klik fra Startskærmen på
Desktop (Skrivebord)
for at starte skrivebordstilstand.
BEMÆRK:
For yderligere oplysninger henvises til afsnittet
Startskærm
under
Sådan bruges
Windows® 8.
1.
Højeklik på ikonen Volume Mixer (Lydstyrke-mixer) på
Windows® jobbjælken og klik på
Playback devices
(Afspilningsenheder).
2.
Vælg fra afspilningsskærmen
Digital Audio (HDMI)
(Digital lyd (HDMI)).
Klik på
Con±gure (Kon±gurer)
og vinduet til
højttalerkon±guration vises.
3.
4.
Sample