ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 9 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 67
Norsk 
9
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Innhold i pakken
All-in-One PC ET2020
Tastatur (trådet eller trådløst, ekstrautstyr)
ekstrautstyr)
Mus (trådet eller trådløs, ekstrautstyr)
ekstrautstyr)
Nettadapter
Strømledning
Quick Guide
Hurtigguide
Garantikort
KBM USB-mottakerdongel (ekstrautstyr)
ekstrautstyr)
R
G
Y
B
1
4
7
6
2
5
9
8
0
3
#
*
CLEAR
ENTER
Merk:
Illustrasjonene
av tastaturet, musen,
strømforsyningen,
³ernkontrollen
og KBM USB-
mottakerenheten er kun
for din referanse. Faktiske
produktspesi±kasjoner
kan variere fra sted til
sted.
Veggmonteringsskruer
Fjernkontroll (ekstrautstyr)
TV-kontakt
(ekstrautstyr)
Sample