ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 8 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 67
Norsk 
8
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Advarsel om lydtrykk
Overdrevent lydtrykk fra øretelefonene kan medføre tap av hørsel. Justering av
volumkontrollen samt equalizer til andre innstillinger enn senterposisjonen kan øke
utgangsspenningen på øretelefonene eller hodetelefonene og lydtrykknivået.
TV-mottaker (på enkelte modeller)
Merknad til CATV-systeminstallatør - Denne påminnelsen legges med for å gjøre CATV-
systeminstallatøren oppmerksom på paragraf 820-93 i National Electric Code som inneholder
retningslinjer for korrekt jording og spesielt, spesi±serer at den koaksiale kabelskjermen må
være koblet til jordingssystemet til bygningen, så nært kabelinngangspunktet som mulig.
Advarsel om likestrømsvifte
Vær obs på at DC-viften er en del i bevegelse som kan være farlig. Hold kroppen din borte fra
bevegende vifteblader.
Sample