ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 7 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 67
Norsk 
7
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Sikkerhetsinformsjon
Denne All-in-One PC ET2020 designet og testet for å møte de siste sikkerhetsstandardene
All-in-One PC ET2020 designet og testet for å møte de siste sikkerhetsstandardene
PC ET2020 designet og testet for å møte de siste sikkerhetsstandardene
for IT-utstyr. Det er derimot viktig at du for din egen sikkerhet leser følgende
sikkerhetsinstruksjoner.
Sette opp systemet
Les og følg instruksjonene i dokumentasjonen før du bruker systemet.
Ikke bruk dette produktet nær vann eller en varmekilde som en radiator.
Sett opp systemet på en stabil over²ate.
Åpningene på kassen er ment for ventilasjon. Ikke blokker eller dekk til disse åpningene.
La det være nok rom rundt systemet for tilstrekkelig ventilasjon. Du må aldri føre inn noen
gjenstander inn i ventilasjonsåpningene.
Bruk dette produktet i miljø med en romtemperatur mellom 0˚C og 40˚.
Hvis du bruker en skjøtekabel, kontroller at den totale amperen for enhetene ikke
overstiger den maksimale amperen for skjøteledningen og kontakten.
Forholdsregler
Ikke tråkk på strømledningen eller legg noe på den.
Ikke søl vann eller annen væske på systemet.
Når systemet er slått av, kan en liten mengde elektrisk spenning fremdeles ±nnes. Koble
alltid fra all strøm, modem og nettverkskabler fra stikkontakten før du rengjør systemet.
Berøringsskjermen må rengjøres periodisk for best mulig berøringsfølsomhet. Hold
skjermen ren fra fremmedgjenstander eller ekstreme mengder støv. Rengjøre skjermen:
Slå av systemet og koble strømledningen fra stikkontakten.
Spray en liten mengde husholdningsrengjører for glass på rengjøringskluten
og tørk over skjermover²aten.
Ikke spray rengjøringsmidlet direkte på skjermen.
Ikke bruk en slipende rengjører eller en grov klut når du rengjør skjermen.
Dersom du opplever følgende tekniske problemer med produktet, koble fra
strømledningen og kontakt en kvali±sert servicetekniker eller forhandleren din.
Strømledningen eller støpslet er skadet.
Væske har blitt sølt inn i systemet.
Systemet fungerer ikke ordentlig selv om du følger instruksjonene for bruk.
Systemet ble sluppet i bakken eller kabinettet er skadet.
Systemytelsen endres.
Sample