ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 66 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 67
Norsk 
66
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Produktet er i samsvar med Energy Star
ENERGY STAR er et fellesprogram mellom U.S. Environmental Protection Agency og U.S.
Department of Energy for å hjelpe til med å spare penger og beskytte miljøet ved å fremme
energie´ektive produkter og vaner.
Alle ASUS-produkter med ENERGY STAR-logoen er i samsvar med ENERGY STAR-standarden,
og energisparende funksjoner er aktivert som standard.Skjermen og datamaskinen settes
automatisk i dvalemodus etter 15 og 30 minutter uten aktivitet fra brukeren. For å vekke opp
datamaskinen, klikker du på musen eller trykker på en tast på tastaturet.
Besøk http://www.energy.gov/powermanagement for nærmere informasjon om energistyring
og hvilke fordeler den gir for miljøet. Besøk også http://www.energystar.gov for nærmere
informasjon om fellesprogrammet ENERGY STAR.
TIPS:  
Energy Star støttes IKKE på FreeDos og Linux-baserte operativsystem.
Sample