ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 65 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 67
Norsk 
65
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Erklæring om samsvar med globale miljøregelverk 
ASUS følger et grønt designkonsept under utforming og produksjon av produktene sine, og
kvalitetssikrer hvert trinn i livssyklusen til ASUS-produkter slik at de er på linje med globale
miljøregelverk. I tillegg kunngjør ASUS relevant informasjon basert på krav i lovverkene.
Les http://csr.asus.com/english/Compliance.htm for å ±nne kunngjort informasjon basert på
lovverk ASUS er i samsvar med:
²apan ²IS-C-0950 Materialdeklarasjoner
EU REACH SVHC
Korea RoHS
Sveitsiske energilover
UL-sikkerhetsforholdsregel
For å møte krav for sikkerheten, må denne All-in-One PC-en monteres på en brakett som
garanterer nødvendig stabilitet med tanke på vekten til All-in-One PC-en.
All-in-One PC-en
skal bare monteres og brukes med godkjente monteringsadaptere og braketter (f.eks. VESA).
Sample