ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 64 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 67
Norsk 
64
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
IKKE DEMONTER 
Garantien gjelder ikke for produkter som har blitt 
demontert av brukere
Advarsel for litiumion-batteriet
ADVARSEL
: Fare for eksplosjon hvis batteriet er feil montert. Benytt samme
batteritype eller tilsvarende batteritype som er anbefalt av produsenten. Kast
defekte batterier i henhold til produsentens instruksjoner.
Dette symbolet av en søppeldunk med kryss over betyr at produktet (elektrisk, elektronisk
utstyr og knapp-celle-batterier som inneholder kvikksølv) ikke må kastes med kommunalt avfall.
Kontakt lokale myndigheter for reguleringer om avhending av elektroniske produkter.
IKKE kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall. Symbolet med en utkrysset
søppelkasse betyr at batteriet ikke bør kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
Ikke utsett for væsker
IKKE utsett for eller bruk i nærheten av væsker, regn eller fuktighet. Dette
produktet er ikke vann- eller oljesikkert.
Sample