ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 60 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 67
Norsk 
60
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
7.
Klikk på
Create
(Opprett). 
Vent en stund til
prosessen er ferdig.
8.
Når prosessen er ferdig, klikk på
Finish (Fullfør).
Fjern alt og ominstallere Windows 8
Gjenoppretting av All-in-One PC-en til de opprinnelige fabrikkinnstillingene kan gjøres
ved å benytte alternativet Remove everything and reinstall (Fjern alt og ominstaller) i PC-
innstillingene. Følg trinnene nedenfor for å bruke dette alternativet.
VIKTIG!
Ta sikkerhetskopi av alle data før du bruker dette alternativet.
MERK:
Denne prosessen kan ta en stund å fullføre.
1.
Start Charm-verktøylinjen.
2.
Klikk på
Settings (Innstillinger) > Change PC Settings (Endre PC-innstillinger) 
>General (Generelt).
3.
Rull ned for å komme til Remove everything and reinstall Windows (Fjern alt og
ominstaller Windows). Her klikker du på
Get Started (Start).
4.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre ominstallasjonen og
gjenoppretningsprosessen.
Sample