ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 6 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 67
Norsk 
6
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Begreper som brukes i denne veiledningen
For å utheve viktig informasjon i denne brukerveiledningen, presenteres meldingene på
denne måten:
VIKTIG!
Denne meldingen inneholder vitale instruksjoner som må følges for å fullføre en oppgave.
TIPS:
Denne meldingen inneholder tilleggsinformasjon og tips som kan hjelpe deg med å fullføre
oppgaver.
ADVARSEL!
Denne meldingen inneholder viktig informasjon som må følges når du utfører visse
oppgaver av sikkerhetsgrunner, slik at du ikke skader All-in-One PC-en og komponentene i den.
Ikoner
Ikonene nedenfor viser enhetene som kan brukes for å fullføre oppgaver eller prosedyrer på
All-in-One PC-en.
Bruk styreplaten.
Bruk tastaturet.
Skrifttyper
Fet
= Dette indikerer en meny eller et element som skal velges.
Kursiv
= Dette viser hvilke taster du skal trykke på på tastaturet.
Alle illustrasjoner og skjermbilder i denne veiledningen er kun ment som en
referanse. Egentlige produktspesi±kasjoner og skjermbilder fra programvaren kan
variere fra område til område. Besøk ASUS-websiden www.asus.com for den aller
siste informasjonen.
Sample